Saksliste årsmøte

Årsmøte i Harstad Innebandyklubb 20.03.2019 – Thon Hotel Harstad

Sak 1. Valg av sekretær, møteleder og protokollsignatur

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3. Årsmeldingen.

Sak 4. Regnskapet for 2018

Sak 5. Budsjett for 2019

Sak 6 Innkomne forslag

  • Ingen

Sak 7. Valg

  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Styremedlem/Øk.ansvarlig
  • Varamedlem
  • Varamedlem
  • Valgkomite
  • Styremedlem/Kasserer
  • Delegater til årsmøte i innebandyseksjonen