Kontaktinformasjon

E-post: harstadibk@gmail.com
Adresse: Postboks 5514, 9496 Harstad
Hjemmearena: Harstadhallen
Organisasjonsnummer: 987719907
Kontonummer: 4760.16.67289

Markedsføring

Styret

Kjetil Thomassen
Leder
kth@se-gruppen.no

Ole Petter Anfinsen
Nestleder
op.anfinsen@tsharstad.no

Nicolai Christensen
Styremedlem
Sportslig leder
tullenico@hotmail.com

Bente Nystad
Kasserer
bentenys@online.no

Lars Olaf Osvaag
Styremedlem
lars.olaf.osvaag@tine.no

Elisabeth Aspevoll
Styremedlem
elisabeth.aspevoll@hotmail.com

Trond Løv-Kjeldås
Styremedlem
tlovk@online.no

Anders Nystad Bendiksen
Styremedlem
Web og markedsføring
andersnystad@me.com

Ellen Lind
Styremedlem
ellen0s0lind@gmail.com

Kontakt oss