Innkalling til årsmøte

Sted: Thon Hotel Harstad
Tidspunkt: Onsdag 20. mars kl. 19:00

Til medlemmene i Harstad i innebandyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Harstad Innebandyklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 20. mars klokken 19.00 på Thon Hotel Harstad.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret
senest 13. mars til harstad.ibk@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på HIBK sin hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Alle medlemmer/foresatte oppfordres til å møte. Har nettopp DU lyst å bidra inn i klubben, meld din interesse til Ole Petter Anfinsen på telefon 400 56 938.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Harstad Innebandyklubb

25.02.19 / Harstad

→ Se innkallingen som PDF